ค้นหา

ผลการค้นหา : "ระลอกเมษายน64" พบ 98 รายการ

19 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+17 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 711 ราย

19 มิ.ย. 2564 15:54 น.
ข่าว

18 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+10 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 694 ราย

18 มิ.ย. 2564 18:33 น.
ข่าว

17 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+23 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 684 ราย

17 มิ.ย. 2564 15:31 น.
ข่าว

16 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+6 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 661 ราย

16 มิ.ย. 2564 16:31 น.
ข่าว

15 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+3 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 655 ราย

15 มิ.ย. 2564 15:03 น.
ข่าว

14 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652 ราย

14 มิ.ย. 2564 16:06 น.
ข่าว

12 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 650 ราย

12 มิ.ย. 2564 16:56 น.
ข่าว

11 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 649 ราย

11 มิ.ย. 2564 17:57 น.
ข่าว

10 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+2 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 648 ราย

10 มิ.ย. 2564 14:24 น.
ข่าว

9 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+0 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย

9 มิ.ย. 2564 13:34 น.
ข่าว

8 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+0 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย

8 มิ.ย. 2564 14:33 น.
ข่าว

7 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย (รายใหม่วันนี้ +1 ราย)

7 มิ.ย. 2564 14:26 น.
ข่าว

5 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 2 - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย

5 มิ.ย. 2564 14:42 น.
ข่าว

4 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย

4 มิ.ย. 2564 13:52 น.
ข่าว

3 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย (รายใหม่วันนี้ +4 ราย)

3 มิ.ย. 2564 14:47 น.
ข่าว

2 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 641 ราย (รายใหม่วันนี้ +1 ราย) เสียชีวิต +1 (รายที่ 9)

2 มิ.ย. 2564 14:38 น.
ข่าว

1 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 640 ราย (รายใหม่วันนี้ +1 ราย)

1 มิ.ย. 2564 17:21 น.
ข่าว

สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ประเทศไทย วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

31 พ.ค. 2564 14:45 น.
ข่าว

31 พ.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 639 ราย (รายใหม่วันนี้ +2 ราย) เสียชีวิต +1 (รายที่ 8)

31 พ.ค. 2564 13:40 น.
ข่าว

30 พ.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 637 ราย (รายใหม่วันนี้ +6 ราย)

30 พ.ค. 2564 19:04 น.
ข่าว