ค้นหา

โรงแรม ภูฟ้าวารี เชียงราย ที่พักสไตล์โมเดิร์น-ล้านนา ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

29 เม.ย. 2563 15:56 น.
บทความ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

10 มิ.ย. 2563 17:37 น.
ข่าว

ม.แม่ฟ้าหลวง Kick Of โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2

31 ส.ค. 2563 14:41 น.
ข่าว

ศุภาลัย ลุยภาคเหนือเต็มสูบ เตรียมเปิดโครงการใหม่ “ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นางแล-เชียงราย” ความสมบูรณ์แบบ...แห่งการอยู่อาศัย ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15 ต.ค. 2563 17:34 น.
ข่าว

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18 พ.ย. 2563 11:23 น.
ข่าว

ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15 ก.ย. 2563 16:54 น.
ตำแหน่งงาน

ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ชั้น2 อาคารสนับสนุน) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

16 ต.ค. 2563 16:28 น.
ตำแหน่งงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

6 พ.ย. 2563 14:13 น.
ตำแหน่งงาน

โรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

8 พ.ย. 2563 10:21 น.
ตำแหน่งงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

4 ธ.ค. 2563 09:16 น.
ตำแหน่งงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

18 ธ.ค. 2563 08:56 น.
ตำแหน่งงาน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือก #พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง #ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

21 ธ.ค. 2563 11:43 น.
ตำแหน่งงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

25 ธ.ค. 2563 09:38 น.
ตำแหน่งงาน