ค้นหา

วัดพระธาตุดอยตุง

23 ก.พ. 2563 23:02 น.
บทความ

ชวนก๊วนเก๋า ย้อนฝันสานแรงบันดาลใจ ในแบบเชียงรายแต้แต้

21 เม.ย. 2563 11:24 น.
บทความ

จังหวัดเชียงรายจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

26 ม.ค. 2564 09:30 น.
ข่าว

งานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

1 ก.พ. 2564 16:57 น.
ข่าว

เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2003 ปี ในงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

9 ก.พ. 2564 14:47 น.
ข่าว

กำหนดการ งานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

11 ก.พ. 2564 12:27 น.
ข่าว

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมศรัทธาในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

22 ก.พ. 2564 09:42 น.
ข่าว

พิธีสืบชะตาหลวง รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย

25 ก.พ. 2564 14:28 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ครบรอบ "2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

26 ก.พ. 2564 14:22 น.
ข่าว