ค้นหา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามสถานการณ์โรค และการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 พ.ค.64

12 พ.ค. 2564 15:17 น.
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย - ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยติดเตียง ที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มจากโควิด -19 ที่มีอาการเรื้อรัง อีก 2 ราย -ให้กำชับการจัดงานเลี้ยง การพนัน และการสังสรรค์

12 พ.ค. 2564 14:28 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดครั้งที่ 4/2564 ประสานติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย

29 เม.ย. 2564 22:40 น.
ข่าว

สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 30

29 เม.ย. 2564 16:40 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่อาคาร GMS

23 เม.ย. 2564 11:30 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เม.ย. 2564 14:22 น.
ข่าว

สธ.เชียงราย ตรวจสอบอาคาร GMS เตรียมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 และเปิดโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วย

17 เม.ย. 2564 17:30 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

16 เม.ย. 2564 13:15 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาแนวทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3

13 เม.ย. 2564 20:12 น.
ข่าว

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายจัดประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.64 เป็นวันที่สาม

13 เม.ย. 2564 19:58 น.
ข่าว

จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย วางแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

13 เม.ย. 2564 02:17 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

9 เม.ย. 2564 14:27 น.
ข่าว

จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

7 เม.ย. 2564 17:00 น.
ข่าว

เชียงรายประชุม...กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 วันที่ 21-31 พ.ค 64

31 มี.ค. 2564 09:44 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และหาแนวทางการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

25 มี.ค. 2564 16:05 น.
ข่าว

คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย

17 มี.ค. 2564 11:26 น.
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด 2019

24 ก.พ. 2564 15:32 น.
ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการประชุมสภา อบจ.เชียงราย

15 ก.พ. 2564 22:57 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายเปิดประชุมแก้ไขไฟป่าหมอกควัน ย้ำควันไม่เกิดหากไม่มีการจุดไฟ

23 ม.ค. 2564 10:36 น.
ข่าว

เชียงรายจัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid 2019 เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชน

14 ม.ค. 2564 14:38 น.
ข่าว