ค้นหา

อัพเดท 13 เม.ย.64 / ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 15)

13 เม.ย. 2564 19:39 น.
ข่าว

อัพเดท 13 เม.ย.64 / ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 34 และ 35)

13 เม.ย. 2564 19:35 น.
ข่าว

หนังสือ ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้กวดขันมิให้มีการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในพื้นที่สาธารณะในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

13 เม.ย. 2564 03:29 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 16/2564 เรื่องกำหนดตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดและควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19

13 เม.ย. 2564 03:11 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 64 เวลา 20.00 น (รายใหม่ 9 กำลังรักษา 59 ราย)

13 เม.ย. 2564 03:05 น.
ข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าม

13 เม.ย. 2564 02:54 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 30-33)

13 เม.ย. 2564 02:45 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 25-29)

13 เม.ย. 2564 02:35 น.
ข่าว

จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย วางแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

13 เม.ย. 2564 02:17 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้า จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๓ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป

7 เม.ย. 2564 14:44 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 22-24)

12 เม.ย. 2564 15:12 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 14,17,18,19,20,21)

12 เม.ย. 2564 14:52 น.
ข่าว

ลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด-19 และตรวจสอบผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

12 เม.ย. 2564 14:41 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 11,12,13,16)

11 เม.ย. 2564 21:58 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายตรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 เม.ย. 2564 21:51 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 64 เวลา 20.00 น (รายใหม่ 13 กำลังรักษา 50 ราย)

11 เม.ย. 2564 21:40 น.
ข่าว

สป.จีนปิดด่านฯ รุ่ยลี่-มูเซ หนุนสินค้าไทยทะลักเข้ารัฐฉานเพิ่ม ทางการท้องถิ่นท่าขี้เหล็กชงขอไทยไฟเขียวรถบรรทุกพม่าขนของเองถึงหน้าโกดัง-ห้างฯ ตัวเมืองแม่สาย เอกชนเสนอเปิดสะพานน้ำสาย 1 หลังปิดหน

11 เม.ย. 2564 11:31 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 64 เวลา 08.00 น (รายใหม่ 13 กำลังรักษา 37 ราย)

11 เม.ย. 2564 11:21 น.
ข่าว

สังเกตอาการโควิด-19 ระลอกใหม่ ปลอดภ้ยไว้ก่อน

11 เม.ย. 2564 10:34 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. (รายใหม่ 12 กำลังรักษา 24 ราย)

10 เม.ย. 2564 23:14 น.
ข่าว