ค้นหา

ผู้ว่าฯเชียงราย ประกาศใช้ เคอร์ฟิว แล้ว 4 อำเภอ เริ่ม 6 พ.ค 64 (คำสั่งฯที่ 28/2564)

6 พ.ค. 2564 13:39 น.
ข่าว

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย มีคำสั่งให้ปิดกิจการร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ตั้งแต่ 6 - 20 พ.ค 64 (คำสั่งฯที่ 31/2564)

6 พ.ค. 2564 13:35 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25-27/2564

4 พ.ค. 2564 16:39 น.
ข่าว

ผู้ว่าฯชียงรายคลอดประกาศ 4 ฉบับรวด ไม่สวมหน้ากากปรับ 2 หมื่น-ปิดตลาดนัด - ให้สิทธิปิดหมู่บ้านตำบลได้ (คำสั่งฯที่ 21-23/2564)

29 เม.ย. 2564 11:06 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย มีคำสั่งขยายระยะเวลาการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (คำสั่งฯที่ 24/2564)

29 เม.ย. 2564 15:19 น.
ข่าว

!!ด่วนผู้ว่าฯเชียงราย ออกคำสั่งใหม่ ผู้ใดไม่สวมหน้ากากปรับ 20,000 และให้งดกิจกรรมตลาดนัดคลองถมทุกพื้นที่ (คำสั่งฯที่ 20/2564)

29 เม.ย. 2564 09:50 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)

27 เม.ย. 2564 15:17 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายกำหนดพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม จำนวน 2 อำเภอรวม 8 ตำบล

20 เม.ย. 2564 14:51 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 16/2564 เรื่องกำหนดตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดและควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19

13 เม.ย. 2564 03:11 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 15/2564 เรื่อง ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

10 เม.ย. 2564 13:47 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8 เม.ย. 2564 13:25 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 7/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระ

2 ก.พ. 2564 11:00 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

2 ก.พ. 2564 10:47 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 5/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทาง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรา

2 ก.พ. 2564 10:36 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

14 ม.ค. 2564 09:14 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/ 2564 เรื่องจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจเพื่อคัดกรอง คนเดินทางข้ามจังหวัด

14 ม.ค. 2564 09:11 น.
ข่าว