รูปภาพที่นำมาลดขนาด ความกว้างต้องมากกว่า 900px
ชนิดของภาพต้องเป็น jpg , jpeg , gif เท่านั้น

ภาพที่ได้หลังจากลดขนาดเรียบร้อย จะกว้าง 900px ความสูงจะปรับอัตโนมัติ