ฝากประกาศข่าว

เงื่อนไขการให้บริการ

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบตามเงื่อนไข เพื่อข่าวของท่านจะได้ขึ้นประกาศต่อไปค่ะ

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ เป็นจริง หากท่านกรอกข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ทางทีมงานจะไม่ขึ้นประกาศให้กับท่าน

2. รับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งของ ภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิ การกุศลต่างๆ ยกเว้น ซื้อขายสินค้าทุกชนิด และ บริการต่างๆ กรุณาโพสที่เว็บบอร์ด คลิกที่นี่

3. กรุณาแจ้งรายละเอียดของข่าวให้ชัดเจนมากที่สุด หากตรวจสอบแล้ว ไม่แจ้งให้ชัดเจน ทางเว็บขอไม่ประกาศข่าวให้นะคะ และหากมีภาพประกอบให้แนบไฟล์มาด้วยค่ะ

4. ไม่โพสข่าวที่เป็นการดูหมื่น หรือกล่าวร้าย ทั้ง 3 สถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) และบุคคลอื่น

5. การขึ้นประกาศข่าว ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ดูแลระบบ ผู้ฝากประกาศไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

6. บริการนี้ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**ข้อมูลที่ท่านส่งประกาศในหน้านี้ จะไม่ขึ้นเว็บทันที จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแล และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น**