คุกคนละ 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี !!อดีตปลัดฯเม็งราย-พวก เบิกจ่ายเงินประเพณีบุญทอดเทียนเท็จ

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ว่าที่ ร.ท.มงคล ปานอินทร์' อดีตปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย เชียงราย-พวก 5 ราย อนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนเป็นเท็จ ล่าสุด ศาลทุจริตฯภาค 5 พิพากษาลงโทษ จำคุกคนละ 1 ปี ปรับ 10,000 บาท รับสารภาพ ลดเหลือ  6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญาไว้คนละ 2ปี  


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา ว่าที่ร้อยโท มงคล ปานอินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และพวก 5 ราย ประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติยาณี จันเทศ ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลเม็งราย นายฉัตรไชย ศิริบาง และนายเลิศชัย กาบปินะ นางสาวขวัญเสด็จ ไชยสาร และนางสาวสุพิชญา ตัญญะหรือนางสาวกชพร รัชนะธรรมชัย อนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนเป็นเท็จ


ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 , 157 และ 162  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5  พิพากษาว่า จำเลยทั้ง 6 มีความผิดตามมาตรา 157, 162 (1) (4) ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทลงหนักที่สุด ตามมาตรา 90

จำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท


จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท

โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี 


เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5


สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อ่านต่อ : https://www.isranews.org/article/isranews/96507-investigative02-14.html