จังหวัดเชียงรายจัดชุดลาดตระเวนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันในช่วง90 วันตามมาตรการห้ามเผา

          ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ตามมาตรการห้ามเผาในที่โล่งในช่วง 90 วันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน หมอกควัน ขนาดเล็กPM2.5 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ได้รายงานการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สรุปจุดความร้อนรายประเทศ พบมากที่สุด  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  9,505 จุด ประเทศไทย 1,583 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา 1,555 จุด สำหรับจุดความร้อนประเทศไทย รวม 1,583 จุด พบมากที่สุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 699 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 220 จุด และจังหวัดตาก 111 จุด สำหรับจุดความร้อนภาคเหนือ รวม 1,304 จุด พบมากที่สุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 699 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 220 จุด และจังหวัดตาก 111 จุด              นอกจากนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอเมืองเชียงราย พบค่าเฉลี่ย PM2.5 วัดได้ 78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และที่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอแม่สาย พบค่าเฉลี่ย PM2.5 วัดได้ 114 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ        ทางด้านการปฏิบัติงานที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ รายงานผลการปฏิบัติ ของชุดลาดตระเวนไฟป่า และการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง 90 วันปลอดการเผา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 ของอำเภอเชียงของใน ตำบลห้วยซ้อ,ตำบลริมโขง,ตำบลเวียงจัดชุดลาดตระเวนไฟป่า ประจำตำบล ออกพบปะผู้นำหมู่บ้าน พร้อมกับ ให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่พร้อมด้วยชุดลาดตระเวนไฟป่า ประจำตำบล ออกปฏิบัติการร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการออกลาดตระเวน และจัดทำแนวกันไฟ  ในพื้นที่ป่าและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ในเขตรอยต่อระหว่างตำบลเวียงกับตำบลริมโขงส่วนที่ตำบลศรีดอนชัยจัดชุดลาดตระเวนไฟป่า  ออกปฏิบัติการร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการออกลาดตระเวน และจัดทำแนวกันไฟ  ในพื้นที่ป่าและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่      สำหรับที่อำเภอเชียงแสน นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน  รายงานการปฏิบัติงานบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ศรีดอนมูล / ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 124 คน ร่วมทำแนวกันไฟป่าบริเวณโดยรอบป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตามมาตรการจังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 1,800 เมตร 


      สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กอำเภอเมืองเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ตำบลท่าสาย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำแนวกันไฟและการดับไฟป่าพร้อมกับลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางตำบลป่าอ้อดอนชัย หมู่ที่14 บ้านปุยคำ ออกลาดตระเวนเดินเท้าในพื้นที่เสี่ยง ทางตำบลดอยฮาง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งนาคำ ออกทำการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงไฟป่า ทางตำบลห้วยชมพู หมู่ที่ บ้านแม่มอญ ได้นำชุดไฟป่าพร้อมชาวบ้านทำแนวกันไฟ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการป้องกันการเกิดฝุ่นควัน หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ข่าว : สวท.เชียงราย