ภาคเอกชนตั้งวงหารือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่สนับสนุนนโยบายและแนวทางของจังหวัดเชียงราย
   ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานสภาลมหายใจเชียงราย เป็นผู้นำทีมงานร่วมหารือกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคอาสาสมัครจิตอาสา ร่วมกันผนึกกำลังตั้งวงร่วมหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
     โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคงเลิศกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย ร่วมการสนทนา พร้อมเปิดเผยว่า ในวันนี้กลุ่มของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แทนสภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันมาพบปะหารือและร่วมกันทำงานกับอาสาสมัครไฟป่าของมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย ซึ่งปรากฎว่า ในช่วงของการเผชิญเชิญเหตุไฟป่าและหมอกครัน เราจะร่วมกันทำงานได้อย่างไรบ้าง?    โดยเราจะใช้ภาคภาคีเครือข่ายที่มีมาหนุนเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนกันได้อย่างไรบ้าง?     สำหรับทีมอาสาสมัครดับไฟป่า ของมูลนิธิกระจกเงา เป็นอาสาสมัครที่เดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และมาร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนของชุมชนในพื้นที่อีกบางส่วน โดยจะมีการแบ่งทีมเพื่อออกไปเสริมกำลังของคนในพื้นที่ในการดับไฟป่า ทั้งในด้านของการทำแนวกันไฟ และยังได้ร่วมกันในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในจุดที่เกิดขึ้นและใกล้เคียงอีกด้วย     ในส่วนของขั้นตอนการทำงานของเหล่าอาสาดับไฟป่านั้น จะมีฐานที่พักและศูนย์อำนวยการอยู่ที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียราย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจะมีการเเบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นชุด ๆ ในการอกปฏิบัติการ  เช่น ในทุก ๆ เช้าก็จะมีทีมกองหน้าที่ตรวจสอบเช็คจุดฮอตสปอต ว่ามีจุดไฟเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง ตามสถานการณ์ที่จะสกัดการลุกลามและตัดตอนการเคลื่อนตัวของกลุ่มไฟเพื่อเข้าดับไฟอย่างปลอดภัยต่อไป


     จากนั้น จะมีทีมส่วนหน้าชุดบัญชาการลงพื้นที่ ปฏิบัติการบินโดรนเพื่อประเมินสถานการณ์ จากนั้น จะส่งข้อมูลมายังศูนย์บัญชาการเพื่อส่งหน่วยปฏิบัติการ อาสาสมัครดับไฟป่าลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนในการดับไฟป่า และทำแนวกันไฟเพื่อสกัดการลุกลามและเข้าดับไฟตามแนวไฟต่อไป// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย