บริษัทรัฐวิสาหกิจ CRCC (SOUTHEAST ASIA) พบปะหารือข้อราชการด้านการพัฒนาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr.Lou Wen ประธานบริหาร CEO สำนักงาน SOUTHEAST ASIA ประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่ปรึกษา และผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำประเทศไทย เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยมี นางสุชาดา ศิริจันทร์ ณ เชียงใหม่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ     โดยคณะมีเป้าหมายในการเข้าเยี่ยมคาราสะและพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะ CEO ของจังหวัดเชียงราย ในการที่ บริษัทรัฐวิสาหกิจ CRCC (SOUTHEAST ASIA) ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเดินทางศึกษาดูงานด้านการคมนาคมขนส่ง และศูนย์รวบรวมและการขนส่งกระจายสินค้า Logistic แนวเส้นทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และดูงานในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อำเภอเชียงของ เป็นรอบที่ 2 และได้นำข้อมูลเทคโนโลยีระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการสนับสนุนการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารการพัฒนาประยุกต์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศอีกด้วย


//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย