สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เปิดจุดบริการการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"  เริ่ม 22 กพ.นี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เปิดจุดบริการการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 


สำหรับผู้ไม่มี Smartphone  และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเมืองเชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลห้าเด่นห้า) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว


// สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย