ภาคส่วนคัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายจัดเวทีเสวนาสภากาแฟ

ภาคส่วนคัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายจัดเวทีเสวนาสภากาแฟกลางแจ้ง ท่ามกลางธรรมชาติและอาหารรสชาติอร่อยของเชฟจากโรงแรมชั้นนำ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและวันแห่งความรักของปี 2564     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเช้าวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนธรรมชาติ ภายในโรงแรม เดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาหารืออย่างไม่เป็นทางการและเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการของเครือข่ายธุระกิจในกระบวนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ภายหลังจากจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 มากว่า 39 วันแล้ว
     ซึ่งการเสวนาสภากาแฟครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงาน ททท.จังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมธนาคารเชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ภายหลังจากจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากเชื้อโควิด มาเป็นระยะเวลา 39 วัน และเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและธุระกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย รองรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้      โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวเปิดเวที พร้อมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในสัปดาห์หน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศลดลง ขณะที่จังหวัดเชียงราย ปลอดการติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 39 วัน ต่อจากนี้ไป ธุระกิจการท่องเที่ยวน่ากระเตื้องขึ้น โดยในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมายนนี้ จังหวัดเชียงรายมีงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว 2 งาน คือ งานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 และงานเทศกาลปีใหม่เมืองในช่วงเดือนเมษายนด้วย     ขณะที่ นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้กล่าวถึง ความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 โดยจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดในรอบแรกจำนวน 20,000 คน ซึ่งจะดำเนินการฉีดในรอบแรกประมาณ เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น


     นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียวราย ได้กล่าวเชิญชวนร่วมงานวันนักข่าวแห่งชาติ 5 มีนาคม 2564 ที่วัดศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจะมีการทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแด่สื่อมวลชนผู้ร่วมลับด้วย


     ด้านนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งในช่วงนี้มีนตกลงมาพอสมควรทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันดีขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หากมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และสิ่งสำคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต


     ทางด้าน นายพิทักษ์ สันติพิทักษ์ ผู้จัดการธนคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ได้กล่าวถึงโครงการเราชนะ ในการลดวามเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย และปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของเงื่อนไข และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการดังกล่าวทางธนนาคารกรุงไทยจะออกหน่วยไปบริการประชาชนในอำเภอต่างๆ ในระหว่างวันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้อีกด้วย     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวในตอนท้ายของการเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ว่า จังหวัดเชียงราย มีพระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด จรรโลงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งและเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา ได้แก่ การเดินแสวงบุญขึ้นดอยตุง และกิจกรรมขบวนรัตนสัตตนัง อัญเชิญเครื่องพุทธบูชาไปสักการะองค์พระธาตุ และในปีนี้ จังหวัดเชียงราย มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระธาตุดอยตุง ให้มีความหลากหลายทางด้านศิลปะมากขึ้นด้วยการรูปั้นเท้าเวสสุวรรณบริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยตุง และขอความร่วมมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย


     ทั้งนี้ การจัดงานเสวนาสภากาแฟครั้งต่อไป ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีเจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกลุ่มตุลาการและศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย ส่วนจะเป็นวันและสถานที่ใด จะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป


     สำหรับการจัดงานเสวนาสภากาแฟของชาวจังหวัดเชียวรายในครั้งนี้ ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจของทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยการผนึกกำลังของชาวเชียงราย ตลอดทั้งความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ให้สมดังวิสัยที่กำหนดให้เป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย และน่ายล


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


#HugChiangrai