เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2003 ปี ในงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2003 ปี ในงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564     ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2003 ปี ในงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน ตลอดทั้ง ผู้มีส่วนร่วมเข้าประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งการแข่งขันวิ่งปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง มีกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 05.30 น. ก่อนจะมีการจัดแถลงข่าวจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ในช่วงสายประมาณ 11.00 น.ของวันเดียวกัน     การประชุมในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายสืบเนื่องจากการจัดงาน ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยพระธาตุดอยตุง เป็นพุทธปูชนียสถานสำคัญที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนา เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศ จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี โดยปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กระทั่งได้รับความศรัทธาถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ด้วยความมุ่งหมายที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์เผยแผ่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบไป อีกทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเป็นเนื้อนาบุญหล่อหลอมรวมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป โดยเฉพาะในปีนี้ จะมีการนำวัฒนธรรมวิถีใหม่ มาจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย


     สำหรับในปี พ.ศ.2564 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดน้อยดอยตุง และวัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีลำดับการจัดกิจกรรม ได้แก่ การวิ่ง/ปั่น 2003 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน การปฏิบัติธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนา การเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" การมอบเกียรติบัตร เหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้เดินทางจาริกแสวงบุญ พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา "รวมพลคนปีกุน" พิธีตักน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์ จัดขบวนแห่และอัญเชิญน้ำทิพย์ มหรสพสมโภชและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแและชาติพันธุ์ พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุดอยตุง การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน ขบวนแห่ตุง ขบวนแห่รัตนสัตนังสักการะพระธาตุดอนตุง พิธีถวายเครื่องสักการะผ้าห่มพระธาตุ ภัตตาหารเจ ตุงจัย ช้างคู่ พัดจามร สุ่มหมาก สุ่มปู ต้นผึ้ง น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ตามลำดับ ซึ่งในการนี้ จะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก ประทับ ณ โลกบาลทิศเหนืออีกด้วย


     โดยการประชุมครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง และประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งปั่น ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.taodoi.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแข่งขันแบ่งออกเป็นแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 12 กิโลเมตร กลุ่มเป้าหมาย 500 คน และการแข่งขันปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กิโลเมตร กลุ่มเป้าหมาย 300 คน ล่าสุดผู้สมัครเต็มแล้วทุกรายการ รางวัลจากการแข่งขันวิ่งเทรลทั้งชายและหญิง 9 คนแรก จะได้โล่รางวัลพรีเมี่ยม ส่วนลำดับที่ 10-20 จะได้รับโล่รางวัล


     ส่วนนักปั่นจักรยานทั้งชายและหญิง 9 คนแรก จะได้โล่รางวัลพรีเมี่ยม ส่วนลำดับที่ 10-20 จะได้รับโล่รางวัล ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมกับจะได้รับบริการอาหารเช้า รวมทั้งอาหารกลางวัน และน้ำดื่มอีกด้วย โดยคณะกรรมการมีความพร้อมในการจัดงานทั้งฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ฝ่ายจัดการแข่งขันจักรยาน ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ฝ่ายต้อนรับและบริการ ฝ่ายการสื่อสาร และฝ่ายเลขานุการ


     จึงประชาสัมพันธ์เขิญชวนให้กำลังใจแก่นักกีฬาทั้ง 2 ประเภท พร้อมติดตามบรรยากาศและข่าวสาร รวมทั้งผลการแข่งขันวิ่งปั่นในครั้งนี้ ได้ทางเพจเฟชบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  และร่วมใจตอบสนองต่อคำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย "เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง" และ "เชียงรายเมืองแห่งกีฬาและการท่องเที่ยว" ภายใต้จุดมุ่ง "เชียงรายเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย และน่ายล" พร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเจริญมงคลกุศลทุกกิจกรรมตลอดการจัดงานในครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


#HugChiangrai