ยังคงเปิดให้เที่ยวชมสวนดอกไม้ต่อไป แม้งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 จะสิ้นสุดลงแล้ว

งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่17 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ดอกไม้ยังมีความสวยงาม ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงราย จึงทำการเปิดสวนต่อไปเพื่อให้ทุกคนเข้าชมความสวยงามของดอกไม้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งยังคงเปิดเป็นสวนสาธารณะตามปกติ ทุกวัน

- ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. 

- วันเสาร์ถึงเวลา 22.00 น.

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 


และยังคงมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดอยู่เช่นเดิม 


// เทศบาลนครเชียงราย