สวนไม้งามริมน้ำกก เปิดเป็นสวนสาธารณะถาวร นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชม หรือออกกำลังกายได้ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกกเป็นสวนสาธารณะถาวร ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเชียงรายอย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และรักษาความสวยงามของดอกไม้ รวมถึงผลัดเปลี่ยนพันธุ์ไม้ตามฤดูกาล ให้คงความสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยเปิดทำการเวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน 

อย่าลืม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรอง ลงทะเบียนหรือ Scan QR code ไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในแต่ละพื้นที่เพื่อลดความแออัด 


สอบถามเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร.0979215595

// มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020