เทศบาลเชียงรายฟื้นแผนปรับที่ปั้น “เกาะแม่ฟ้า” ผุดอาคารที่งอกกลางน้ำกก

      กรณีปัญหาการใช้ประโยชน์บน “เกาะแม่ฟ้า” กลางแม่น้ำกก เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง เขตติดต่อระหว่าง ต.เวียง และ ต.ริมกก เขตเทศบาลนครเชียงราย มาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้โครงการพัฒนาเกาะของเทศบาลฯหยุดชะงัก รวมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ หมูป่า ย้ายจากเชียงรายไปพะเยา ก่อนจะไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯ ลำปาง จนถึงขณะนี้     ล่าสุดที่ดินดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีเนื้อที่ 16 ไร่ กระทั่งเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถเข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาเกาะแม่ฟ้า โดยเข้าปรับพื้นที่ สร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะกับแผ่นดิน เทหินและคอนกรีต ปูแผ่นกระเบื้อง ปลูกต้นไม้ ทำเส้นทางออกกำลังกายทั้งเดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน รวมทั้งจุดพักผ่อนโดยรอบเกาะ ฯลฯ ซึ่งมีชาวเชียงรายเข้าไปออกกำลังกายกันเป็นประจำทุกเย็นนอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังมีโครงการสร้างอาคารหลักบนเกาะอีก 3 อาคาร โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี ประกอบด้วยพลับพลาที่ประทับขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช วิหารประดิษฐานพระพุทธรูป และพลับพลาสืบชะตา ทั้งหมดถูกออกแบบและประดับตกแต่งโดยเน้นศิลปะล้านนา ตั้งอยู่ส่วนกลางขนานไปกับความยาวของเกาะ ส่วนบริเวณส่วนขอบของเกาะยังคงเป็นเส้นทางออกกำลังกายและพักผ่อนรอบเกาะเช่นเดิม 


ซึ่งได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกไปแล้ว โดยมีพระไพศาลประชาร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

ขณะที่การจัดสร้างองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช มีพระรัตนมุนี เจ้าคณะ จ.เชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย เป็นที่ปรึกษาสำหรับ “เกาะแม่ฟ้า” เป็นที่ดินงอกหลังแม่น้ำกกเปลี่ยนทิศทาง เทศบาลนครเชียงรายได้เข้าไปพัฒนาเพื่อจะให้เป็นสวนสาธาณะ สถานที่ทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่ออกกำลังกายและพื้นที่สีเขียวตามแนวคิดทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยขออนุมัติงบประมาณพัฒนามูลค่า 32 ล้านบาทประจำปี 2561 ส่วนหนึ่งจะสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายบนเกาะด้วย แต่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในขณะนั้นไม่อนุมัติเพราะเห็นว่ายังไม่ได้ข้อยุติเรื่องปัญหาที่ดินในช่วงถ่ายโอนระหว่างกรมธนารักษ์กับกระทรวงมหาดไทย และการเข้าสู่เกาะยังไม่มีสะพานทำให้เกิดข้อปัญหากับกรมเจ้าท่าอีกด้วย รวมทั้งเคยเกิดวิวาทะตอบโต้กันอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่โครงการยุติลง เพราะอนุมัติไม่ทันตามกำหนดในปีนั้น


// https://mgronline.com/local/detail/9640000001961