รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาติดตามพร้อมมอบนโยบาย ตลอดทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์อบรมที่ 4 สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมรับทราบสถานการณ์ รวมทั้งผลการเตรียมการจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้รายงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย       นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในปีนี้หน่วยงานต่าง ๆในสังกัด ได้ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสามารถ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะต้องกวดขันการใช้มาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ เช่น มาตรการการชิงเก็บก่อนเผา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเก็บวัสดุเชื้อเพลิงในป่าที่จะทำให้เกิดไฟป่า เช่นใบไม้แห้ง เศษไม้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร โดยจากหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชน ได้ร่วมมือช่วยกันนำมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ แล้วขายเป็นรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีอาชีพ มีรายได้เสริม อีกทั้ง ยังสามารถลดปริมาณการเผาในฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ได้ด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นควัน หมอกควันไฟ 


     ซึ่งในขณะนี้ มีภาคเอกชนหลายบริษัทได้แจ้งความประสงค์จะรับซื้อในปริมาณถึง 400-500 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากจากปริมาณใบไม้ วัสดุเหลือใช้ในส่วนที่มีความแห้งและน้ำหนักเบา จะต้องเก็บมาใช้ที่มีจำนวนมาก รวบรวมจากจังหวัดในภาคเหนือ เมื่อถึงฤดูกาลเผา คือในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน จะทำให้ลดปริมาณจำนวนการเกิดไฟป่า หมอกควัน และจุดความร้อน (hot spot) ลดน้อยลงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือลดลงได้พร้อมกันอีกด้วย


// สนง.ประชาสัมพันธ์