ศูนย์ ปภ.เขต15 เชียงราย จับมือร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา ส่งมอบอุปกรณ์สร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่หมู่บ้านอาดี่ อำเภอเมืองเชียงราย

        เมื่อเช้าวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูบ้านอาดี่ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน ให้กับบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เหตุเกิดในเวลาเช้าของวันที่ 6 กันยายน 2563 โดยผลที่เกิดความเสียหายในครั้งนั้น มีบ้านที่ได้รับผลกระทบหลายแห่งในหมู่บ้านอาดี่ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่บนดอยสูง ทำให้การขนสำเลียงสิ่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก          ดังนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย จึงได้จัดรถลำเลียงสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการลำเลียง อุปกรณ์ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ที่ประสบภัย เช่น ไม้อัด เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีตเสริมแรง ประตู หน้าต่าง ท่อ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น         โดยการมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านของผู้ประสบภัยที่กำลังสร้างใหม่ ทั้งนี้ มูลนิธิ กระจกเงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประสบภัยมีปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ และมีขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป