เชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบ จ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment วันที่ 28 พย.นี้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานวันนัดพบ  จ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-18.00 น.

ณ ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน และภาครัฐอุดหนุนเงินค่าจ้างร้อยละ  50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7500 บาทต่อเดือน