มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

TCAS64 รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
- ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขาทั้งบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป


สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/i3QwrauteoGYgQibA


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์นิต กมลลักษณ์ ชัยดี
ไลน์ไอดี: nid424345
เพจสาขาวิชา: สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชียงราย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: https://chiangrai.rmutl.ac.th


TCAS64 จบราชมงคลเชียงรายได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด