Chiangrai Band Music Challenge ครั้งที่ 2  เปิดรับสมัครผู้มีดนตรีในหัวใจเข้าร่วมโครงการ ถึง 31 ตุลาคมนี้


เทศบาลนครเชียงรายเปิดรับสมัครผู้มีดนตรีในหัวใจ เข้าร่วมโครงการ Chiangrai Band Music Challenge ครั้งที่ 2


นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กล่าวถึงแนวร่วมกันคิดในการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และจังหวัดเชียงราย มีสถานที่ในการแสดงตามความฝันของตนเอง เริ่มจากการประกวดวงดนตรีเล็ก ๆ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จนนำมาสู่การเปิดเวทีครั้งใหญ่ เพื่อให้เยาวชนเก่งทุกคน ได้มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี ตามใจที่ทุกคนรัก

จึงได้จัด "โครงการ Chiangrai Band Music Challenge 2" ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเปิดรับสมัคร ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งจังหวัดเชียงราย และในปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะถือโอกาสจัดเป็นครั้งที่ 2 โดยเราจะแยกประเภทหลากหลายมากขึ้น เป็น 4 ประเภท คือ 

1.เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี  
4.บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ


สามารถส่งสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันได้วงละไม่เกิน 5 ถึง 10 คน โดยจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 และ 15 ปี รับสมัครเฉพาะผู้มีภูมิลำเนาใน จ.เชียงราย ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครไม่จำกัดภูมิลำเนา
 
สามารถสมัครโดยตรงที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อาคารดาวน์ทาวน์ หรือเพจเทศบาลนครเชียงราย


สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1b5q7yckRQRD-wOjzUAd25sWTiycXc0k5/viewดาวน์โหลดรายละเอียด กติกาการประกวดดนตรี และกำหนดการแข่งขัน


สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053 711 333