3 ตุลาคม นี้ เทศบาลนครเชียงราย เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา


นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าวันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน รวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันเสาร์ที่  3 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 269 รูป ออกรับบิณฑบาต เริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ไปตามถนนงำเมือง จนถึงแยกสุริวงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่  ถนนธนาลัย ไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 06.39 น.   - เริ่มพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย


เวลา 07.00น.   - พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงรายนายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”


การแต่งกาย : ชุดขาว หรือชุดขาวพื้นเมือง


สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053 711 333