ไฟเขียว ...รถตู้เมียนมาข้ามแดนแม่สาย ผู้ว่าเชียงรายฯ กางกฎเหล็กเข้มป้องโควิด
      เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 มีรายงานว่า เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 22 โดยมีเนื้อหาอนุญาตให้รถตู้ขนสินค้าที่มาจากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา สามารถเดินทางข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา ตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 รับสินค้าในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้โดยกำหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ 1 วันและจำกัดให้รถข้ามมาได้ไม่เกิน 168 คัน โดยรถให้มีคนขับและคนติดตามมากับรถไม่เกิน 1 คน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวยังกำหนดให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยหรือคนเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศและไม่เคยกลับประเทศเมียนมาเมื่อรถมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทยด้วย จากนั้นเมื่อไปรับสินค้าตามโกดังเก็บต่างๆ เฉพาะในเขต อ.แม่สาย ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) เมื่อรับสินค้าเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นคนขับรายเดิมที่รออยู่ที่ด่านพรมแดนต่อไป

 


ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ยังได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สาย เข้าร่วมคัดกรองและทำความสะอาดรถทุกคันที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา และมีการกำหนดโทษด้วยว่าผู้ใดฝ่าฝืนว่าจำคุกเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2563 เป็นต้นไปโดยภายหลังมีคำสั่งดังกล่าวแล้วได้มีท่าทีจากการทางท้องถิ่นของเมียนมาว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวของไทยและไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด ขณะที่รถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยนั้นยังคงข้ามไปได้ตามปกติแต่ทางด่านศุลกากรแม่สายกำหนดให้อยู่ในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมงและห้ามค้างคืน.