นักบิดร่วมส่งเสริมท่องเที่ยว แข่งขันมิตติ้ง เอ็นดูโร่ ดอยช้าง อย่างคึกคัก

     เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 นายชาญชัย พิสัยเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน มิตติ้ง เอ็นดูโร่ ดอยช้าง ครั้งที่ 2 ณ ลานตากกาแฟโรงงานกาแฟดอยช้าง (บริษัท ดอยช้างคอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด) บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยช้าง การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มสามาชิกเอ็นดูโร่บ้านดอยช้าง จะนำมาต่อยอดทำสาธารณะประโยชน์กับส่วนรวม โดยมอบกองทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยช้าง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ปรับปรุงถนนเส้นทางจากชุมชน-พื้นที่การเกษตร ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควันในชุมชนร่วมกับหมู่บ้าน-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยทีมงาน API Tech บริษัท TDR ไทยแลนด์ ทีมงานใหญ่ PK เชียงใหม่ และกลุ่มเอ็นดูโร่ดอยช้าง ร่วมกับนักแข่งขันจากทั่วประเทศ มีปู้เข้าร่วม 400 กว่าคัน จำนวน 16 รุ่น สำหรับกลุ่มเอ็นดูโร่ดอยช้าง เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชน 17 คน ในพื้นที่บ้านดอยช้าง ที่ชื่นชอบในกีฬาขับขี่จักรยานยนต์วิบากไต่เขา ทางลาดชัน โดยการนำของ นายพงศ์พัทธ์ วิมลสวรรค์กุล เป็นประธาน และกลุ่มเยาวชนดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการมีจิตอาสา ผนวกกิจกรรมบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง/ท้องถิ่น ในการร่วมลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน สามารถลดการเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในระดับหนึ่ง และปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 35 คน
// https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1455189/