สุดยอดนักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน" 17 ทีม นักการตลาดโชว์ฝีมือขายแพ็กเกจเที่ยวชุมชน ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท จาก ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการค้นหาสุดยอดนักการตลาดเพื่อชุมชน (Marketing Mission) ภายใต้กิจกรรม โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020)ว่า ขณะนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วขอเชิญนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่สนใจเที่ยวชุมชนจองและซื้อแพ็คเกจเที่ยวชุมชน จากทั้ง 17 ทีมนักการตลาดซึ่งมี 5 ประเภท ดังนี้


 

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Best Creative Experience)

 • ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี (ทีมคุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล)
 • กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง (ทีมเพจพาลูกเที่ยวดะ)
 • วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทีมคุณอมลิน ศิริสวัสดิ์และคุณธวัชชัย รัตนอดิศักดิ์)

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร(Best Agro Tourism)

 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร (ทีม Kakayo(คาคาโย))
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ทีมคุณอมร อินทรวงค์)
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทีมสายช้อป)
 • กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมใครไม่เย็น ดงเย็น)สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์(Best Homestay)

 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทีมคุณวันทน์พัช ผดุงเทียน Penquin2FLY)
 • โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย (ทีมTripTravelGang)
 • บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง (ทีมคุณเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งและคุณวราพงษ์ ท่าขนุน)

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Best Respondible Tourism)

 • ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ทีมเพจ Goothaiเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก)
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ (ทีม A Lot of Travel และบริษัท บีเอทีฟ จำกัด)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง (ทีมเพจเกรียนนี่ดูโอ้ GreanyDuo)สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้ง สำหรับกลุ่มตลาดองค์กร

 • ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี (ทีม A Man Called Too)
 • ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี (ทีมบ้านถ้ำเสือ)
 • ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม (ทีมคุณกัญญพร แสงถาวร Locally Me)
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง (ทีมคุณดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต)


ทีมชนะเลิศที่สามารถขายเวาเชอร์ได้มากที่สุด จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 50,000 บาท ทีมที่มียอดขายลำดับที่   2 จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 40,000 บาท ไล่เรียงลงไปถึงลำดับที่ 5 ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 10,000 บาท 


โดยจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 27 กันยายน 2563 นี้