เทศบาลนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

จากมวลน้ำที่ไหลเอ่อมาจากพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า สมทบกับน้ำฝน และน้ำป่าบางส่วนจากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลาวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายออกติดตามระดับน้ำ และประตูระบายน้ำ ตั้งแต่วานนี้ (4 ก.ค.)และเฝ้าติดตามตลอดทั้งคืน โดยเมื่อเวลาประมาณ 04:00 น ของเช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ปริมาณน้ำในแม่น้ำลาวช่วงอำเภอแม่ลาวได้เริ่มล้นตลิ่ง
- ออกสำรวจ ระดับน้ำที่ประตูน้ำชุมชนหัวฝาย สำรวจน้ำเมื่อ เวลา 06.40 น. ระดับน้ำอยู่ที่ 75 เซนติเมตร ปกติ

- ประตูน้ำที่บายพาสลงแม่น้ำกก เปิดไว้ จำนวน 2 บาน

- ประตูน้ำหัวฝายขาเข้าเมืองเปิดไว้จำนวน 6 บาน

- ประตูน้ำสะพานท่าสาย ระดับน้ำ 270 มิลลิเมตร

- ฝายเชียงรายเปิดประตูน้ำ ไว้ 10 บานทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประสานงานกับนายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย เตรียมพร้อมสรรพกำลังและแผนรับมือ เพื่อระบายมวลน้ำในเขตเมืองทั้งแม่กรณ์และแม่น้ำกก ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์ฉุกเฉิน


ความพร้อมเครื่องมือสื่อสาร รับแจ้ง
ระบบโทรศัพท์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 199
หมายเลข 053 719119 , 053 711222 และ 053 713411


// เทศบาลนครเชียงราย