ขอเชิญร่วมพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมสักการะและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ในวาระ 25 ปี แห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วม

 

พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ถวายสักการะและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า

วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 เวลา 09:00-17:00 น.

ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) บ้านป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 05 3716 6057

 

และทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมสถานที่โดยไม่เก็บค่าบำรุง

- พระตำหนักดอยตุง

- หอแห่งแรงบันดาลใจ

- สวนแม่ฟ้าหลวง

- สะพานเดินเรือนยอดไม้ ( Doi Tung Tree Top Walk)

- สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ

- อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) 

เชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสัมผัสแรงบันดาลใจในบ้านของสมเด็จย่าได้ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-015

 

-----

** ค่าเข้าชมปรกติ **

- พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ กุหลาบพันปีสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง สถานที่ละ 90 บาท

- Tree Top Walk 150 บาท

 

 

// มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage