เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า วันเสาร์ที่ 18 ก.ค พระตำหนักดอยตุงเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม..ฟรี

เนื่องในวาระ 25 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2563

 

- พระตำหนักดอยตุง
- หอแห่งแรงบันดาลใจ
- สวนแม่ฟ้าหลวง 
- สะพานเดินเรือนยอดไม้ ( Doi Tung Tree Top Walk)  
- สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ
- อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

 

 เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม..ฟรี !! ...

 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-015