New Normal วิถีชีวิตใหม่ชาวเชียงของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงของ หรือ พชอ.เชียงของเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเชียงของทุกท่านออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถต้านโรคร้าย ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายแรงยอดฮิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งโรคไวรัสโควิด-19 

เริ่มต้น เชิญชวนกันไปออกกำลังกาย พร้อมกันทุกพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และทุกหน่วยงาน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.

 

โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของจะเป็นผู้นำการวิ่งออกกำลังกาย จากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติปลาบึก 7 สี ท่าเรือบั๊ค ไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านหัวเวียง-บ้านห้วยเม็ง และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงของในทุกพื้นที่ร่วมออกกำลังกายพร้อมกัน ณ สถานที่ที่สะดวกตามอัธยาศัย ด้วยหลากหลายรูปแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของท่าน ทั้งแบบเป็นกลุ่ม หรือแบบคนเดียว อาทิ การวิ่ง การเต้นแอโรบิค รำวง การแกว่งแขน โยคะ หรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นต้น 

 

ร่วมแชท ร่วมแชร์ ร่วมส่งคลิป หรือภาพถ่ายการออกกำลังกายของท่าน ในเพจ Facebook ออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน เพื่อสร้างกระแส ออกกำลังกาย วิถีชีวิตใหม่ New Normal คนเชียงของอย่างต่อเนื่อง ลุ้นรับรางวัลมากมายจาก พชอ.เชียงของ