ผู้ว่าฯ เชียงราย ถวายเทียนจำพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  2563 แบบ new normall

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถวายเทียนจำพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 แบบ new normall

 

 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 เมื่อเช้าวันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่วัดเชตุพน เลขที่ 113 บ้านสันโค้งน้อย ถนนราชโยธา ซอย 3 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดวัดเชตุพน เป็นผู้ให้ศีล

 

     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายให้แด่พระสงฆ์ โดยมี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนเข้าร่วมพิธี 

 

     ซึ่งวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่ได้ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

 


     ดังนั้น เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะได้ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และยังนับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมสอนไปประพฤติปฏิบัติ สร้างคุณงามความดี ได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนากับการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันอีกด้วย 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/07/63