การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน” เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ที่ภายในอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

 

 

     นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากหลากหลายปัญหาบนเสาไฟฟ้าของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะใจกลางเมืองเทศบาลนครเชียงราย จึงมีการเดินหน้าในการผลักดันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในหลายด้าน และทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ที่สายไฟฟ้า สายสื่อสาร เสาไฟฟ้า ไม่บดบังทัศนียภาพและความสวยสดงดงามของสถานที่ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ 

 

     โดยความร่วมมือครั้งนี้ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงราย โดยได้ทำการออกแบบการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้ ได้แก่ 
   1.ถนนรัตนาเขต สี่แยกวัดกลางเวียง - สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และถนนบรรพปราการ(หอนาฬิกา – สี่แยกประตูสลี) ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร 
   2.ถนนธนาลัย(จุดตัดถนนบรรพปราการ – จุดถนนรัตนาเขต) ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร 
   3.ถนนธนาลัย (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร 
   4.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนธนาลัย – หอนาฬิกา) ระยะทาง 0.75 กิโลเมตร
   5.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง 0.99 กิโลเมตร 

 

 

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้เปิดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ ที่บริเวณถนนข้างคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี เทศบาลนครเชียงราย กสทช.เขต 34 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จัดกิจกรรมรวมพลังเชียงรายแก้ปัญหาสายไฟ Chiang rai First ซึ่งมีชาวเชียงรายร่วมรับฟังการแก้ปัญหาและลงความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร โดยสนับสนุนให้นำลงใต้ดินเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

     ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงราย จึงได้มีการตกลงทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดภูมิทัศน์ในมุมมองใหม่ของเมืองเชียงราย ที่เป็นเมืองแห่งศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย