คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ

     ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดโครงการ “คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่านกิจกรรมกอล์ฟ โดยความร่วมร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟและพันธมิตร พร้อมทั้งบรรเทาและเยียวยาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมกอล์ฟ ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ภายหลังจากเกิดวิกฤต Covid-19 ในรูปแบบของกิจกรรมเสนอขาย โดยจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับสมาคม / สนามกอล์ฟทั่วทั้งประเทศทุกภูมิภาค ในรูปแบบของการ ลด - แลก - แถม เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะแบ่งเป็น ๓ Theme หลัก ในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่

 

- เดือนกรกฎาคม Theme : Green & Clean,

- เดือนสิงหาคม Theme : Lady gateway

- เดือนกันยายน Theme : เก๋ายกก๊วน

 

ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการกับ ททท. แล้ว จำนวน ๑๖ สนาม

 

    นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย เปิดเผยว่า การร่วมกิจกรรม โครงการ “คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นการดำเนินการภายใต้ Theme “คิดถึง”  ในแนว Reboot คือให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค กระตุ้นนักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพิ่ม มากขึ้น โดยพิจารณาถึงความพร้อมภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ สนาม ได้แก่ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ด วัลเล่ย์ เชียงราย (Waterford Valley Golf Club Chiang Rai) ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และแฮปปี้ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (Happy City Golf & Resort) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๒ สนาม

 

จัดเป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐาน ๑๘ หลุม ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม และเดินทางสะดวกไม่ไกลจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและตัวเมืองเชียงรายมากนัก สามารถรองรับนักกอล์ฟได้ประมาณ ๗๐ - ๑๐๐ คน เปิดรับบริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและประเภทสมาชิก และให้ความสำคัญกับระบบคัดกรองผู้รับบริการและมาตรการป้องการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ที่สำคัญที่สุดในช่วง ๓ เดือนนี้ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) กับราคา Deal สุดพิเศษที่ทุกคนคาดไม่ถึง แพคเกจกอล์ฟ ๑๘ หลุม ในราคาหนึ่งพันบาทต้นๆ ทั้งแจกและแถม คุ้มสุดคุ้ม

 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงกับสนามกอล์ฟที่ร่วมโครงการฯ  

สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ด วัลเล่ย์ เชียงราย โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๔๐ 

แฮปปี้ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เชียงราย โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๐๐๐๐ หรือที่

 

ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓

ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

E-mail : tatchrai@tat.or.th และ www.facebook.com/tatchrai