ททท.เชียงราย และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เริ่มมอบป้ายตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตฐาน

1 กรกฏาคม 2563  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ได้เริ่มทยอยมอบป้ายตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการ โดยในวันนี้ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายเป็นกลุ่มแรก  จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในเชียงรายที่ขอตราสัญลักษณ์นี้กว่า 50 ราย พร้อมกันนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยภายในห้องพัก แต่ละจุดของโรงแรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

 

 

 Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย


สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่
1. ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร
2. ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม
3. ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
4. ประเภทยานพาหนะ
5. ประเภทบริษัทนำเที่ยว
6. ประเภทสุขภาพและความงาม
7. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
9. ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม
10. ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 


ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA


SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

 

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถร่วมสมัคร Amazing Thailand Safty and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

* คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
https://thailandsha.tourismthailand.org/index?strip=2

 

* ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
https://thailandsha.tourismthailand.org/vdo

 

* สมัครมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
https://thailandsha.tourismthailand.org/login.

 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม ได้ที่
https://line.me/R/ti/p/%40050fzwpm
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย 
โทรศัพท์ 0 5371 7433 และ 0 5374 4674-5