*แก้ไข ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

-- แก้ไขประกาศ 02/07/63 --
** แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช เลื่อนจาก 27 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 24 ก.ค. 63

ยกเลิกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย ในวันที่ 22 ก.ค. 63 **

 

 

- บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

- ฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้พลาสมาขาวขุ่น
- ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรค
- งดเครื่องดื่มแอลกออออล์ 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
- งดเครื่องสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
- ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น ช่วยลดภาวะการเป็นลม
- กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

หมายเหตุ ตารางหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

// สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โทร.053716196