โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
---------------------------------------------
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2564
ช่องทางการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.crpao.ac.th
สมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   053-71778