สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย จับมือกลุ่มบริษัทแนวหน้าและรัฐวิสาหกิจร่วมสร้าง Chiangrai Seamless Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวในยุค New Normal

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย จับมือกลุ่มบริษัทแนวหน้าและรัฐวิสาหกิจร่วมสร้าง Chiangrai Seamless Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวในยุค New Normal 


สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จว.เชียงราย ร่วมมือ กับ บริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงราย, บริษัท Robinhood (OTA) ,บริษัท Asia Aviation Academy , Pattaya Aviation Group , บริษัทจิตรวิไลทัวร์เอเจนซี่รายใหญ่ของประเทศไทย Thaismile ,Thaiveitjet และ การท่าอากาศยาน เชียงราย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้ฟื้นตัว โดยการสร้างนวัตกรรมในการท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อรองรับ new normal ของการเดินทางในอนาคต


การให้บริการการแบบไร้รอยต่อนี้คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยวเป็นองค์สำคัญ 


เชียงรายมีความตั้งใจที่จะเป็นจังหวัดนำร่องในการนำเสนอการบริการแนวใหม่นี้ในปี 2565 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงในอีกไม่ช้านี้ อีกทั้งมีการดึงการลงทุนด้านธุรกิจการบินในจังหวัดเชียงรายให้เกิดจุดขายใหม่ของการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคคลกรเพื่อการบริการที่มีคุณภาพต่อไป