ทิวลิปบาน ใจกลางนครเชียงราย (งานเชียงรายดอกไม้งาม) 24 ธ.ค 2564  - 9 ม.ค 2564 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทิวลิปบาน ใจกลางนครเชียงราย ใน "งานเชียงรายดอกไม้งาม"
วันที่ 24 ธ.ค 2564 - 9 ม.ค 2564
ณ สวนตุงและโคม อ.เมือง จ.เชียงราย 


มาสูดบรรยากาศเมืองหนาวของนครเชียงรายชื่นชมทิวลิปแบ่งบานและดอกไม้นานาพันธ์ุให้ได้นะคะ


// เชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย