สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอาชีพ ฟรี!! หลายสาขา

ด่วน ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจนวนจำกัด)


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 สาขา ดังนี้

       1. สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 560 ชั่วโมง  ฝึกระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 - 9 มี.ค. 65

       2. สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 560 ชั่วโมง  15 พ.ย. 64 - 9 มี.ค. 65

       3. ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 280 ชั่วโมง  15 พ.ย. 64 - 12 ม.ค. 65

       4. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน 280 ชั่วโมง 15 พ.ย. 64 - 12 ม.ค. 65


คุณสมบัติผู้สมัคร

       1. มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

       2. จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป

       3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

       4. สามารถมารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร

      1. บัตรประจำตัวประชาชน

      2. วุฒิการศึกษา

      3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ


การรับสมัคร

     รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย หรือสมัครทางออนไลน์ ตามลิ้งค์ https://crskill.nmwebmall.com/   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 152043 ต่อ 106 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด