เชียงราย ปรับแผนฉีดวัคซีนมากขึ้นให้ทันเปิดเที่ยวเฟส 2 ขยายเป็นฉีด จันทร์-อาทิตย์ เน้น 9 อำเภอนำร่องเปิดเที่ยว ในเดือน พ.ย นี้
ปรับแผนฉีดวัคซีนมากขึ้นให้ทันเปิดเที่ยวเฟส2 ขยายเป็นฉีด จันทร์-อาทิตย์ เน้น 9 อำเภอนำร่องเปิดเที่ยว  ขณะที่การฉีดวัคซันเด็กนักเรียนจะให้แล้วเสร็จ พฤศจิกายน นี้ ชมเทศบาลนครเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนการฉีดตามเป้าหมาย
16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำการตรวจจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำการฉีดวัคซีน ทั้งนี้การฉีดวัคซีน ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 6 เข้ารับการฉีด ทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมกัน 1,800 คน และที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2,200 คน 
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้ถือว่ามีความเรียบร้อยอย่างมาก ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่กว้าง ไม่แอดอัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งจุดนี้ต้องขอชมเชย ที่ดำเนินการได้ดี  ส่วนการฉีดวัคซีนในภาพรวมสำหรับนักเรียน ทั้งจังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 50,000 คน โดยจะเร่งทำการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยจะต้องขอความร่วมมือทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทำงานร่วมกัน ในการใช้พื้นที่และเจ้าหน้าที่มาช่วยในการฉีดวัคซีน 


ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งจัหวัดเชียงราย ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากที่ตั้งเป้าเอาไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะถึงเป้าหมายก่อนเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในเฟส 2 วันที่  1 ธันวาคม 2564 อย่างแน่นอน เพราะให้ขยายวันฉีดจากเดิม จันทร์-ศุกร์ ให้เพิ่มเป็นเสาร์-อาทิตย์ เพราะขณะนี้วัคซีนมาถึงเชียงราย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ  20,000โดส และเมื่อมาถึงต้องทำการฉีดทันทีกระจายไปทั้ง18 อำเภอ พื้นที่การเปิดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในเฟส  2 นั้น จะเปิดท่องเที่ยวเฉพาะโซน มีทั้งสิ้น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง  ที่ร้านค้าร้านอาหาร จะสามารถเปิดได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ จะมีวัคซีนไปถึงมากเป็นพิเศษ จากนั้นในเฟสต่อไปก็จะเปิดให้ครบทุกอำเภอ ส่วนเรื่องการด่าน หรือพรมแดน ยังไม่มีนโยบายในการเปิดแต่อย่างใด แต่จะดูเรื่องการค้าขายข้ามแดนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การค้าขายดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการเรื่องวัคซีนกับทางจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องสถานที่ฉีด บุคลากร และการนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการฉีดโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการฉีดวัคซันกลุ่มเป้าหมายไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และจะมีการประสานงานกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการฉีดให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับกับการเปิดจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นไป.