คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าโควิด 19 จังหวัดเชียงราย 18-23  ต.ค 64
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปล่อย “คาราวานธงฟ้า” ช่วยประชาชนฝ่าภัยโควิด 


พบกับคาราวานร้านค้าธงฟ้า สินค้าส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำนวน 18 จุดจำหน่าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปล่อย “คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน! พบกับคาราวานร้านค้าธงฟ้า สินค้าส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ลองกอง ลดราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง50% และพิเศษสุดกับสินค้าไฮไลท์ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋อง ซึ่งลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำนวน 15 จุดจำหน่าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทั่วถึงประชาชนได้มากที่สุดและลดค่าครองชีพประชาชนในจังหวัด จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไข่ไก่ รวมทั้งสินค้าเกษตร เช่น ลองกอง ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาถูก เข้าถึงประชาชนโดยตรงถึงที่พักอาศัยอันเป็นการลดการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่

โดยจำหน่ายผ่านรถโมบายในจังหวัดเชียงราย (จำนวน 7 วัน)

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2564

โดยสินค้าทั้งหมดในรถมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พนักงานคนขายทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2564 ทั้งหมด 7 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตั้งขายพร้อมกัน 18 จุด ในพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน
โดยจะมีการปล่อยขบวนคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชนฯ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอการค้าอำเภอแม่สาย โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


จุดจำหน่ายฯ  วันที่ 17-23 ตุลาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป