โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี!! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

"วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564"

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. 


กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน


โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด


เพื่อเป็นการลดความแออัดในการมารับบริการ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับบริการสามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่าง

https://forms.gle/eqoJtnWH8RxzW2xQ9

หรือ สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนครบจำนวน

โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อยืนยันสถานที่ในการให้บริการกับท่านอีกครั้ง


// โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์