13 ต.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +26 ราย) - ยืนยันสะสม 3,863 ราย

รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**

1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +26 ราย

   @ภายในจังหวัด +26 ราย 

     *ตรวจพบในพื้นที่*

         - อ.เมือง 9 ราย (ต.รอบเวียง 5 ราย, ต.เวียง 1 ราย, ต.ท่าสาย 1 ราย, ต.นางแล 1ราย, ต.บ้านดู่ 1 ราย)  

         - อ.เชียงแสน 7 ราย (ต.เวียง 3 ราย, ต.ป่าสัก 2 ราย, ต.โยนก 1 ราย, ต.ศรีดอนมูล 1 ราย)      

         - อ. แม่สาย 6 ราย (ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 3 ราย)

         - อ. เวียงแก่น 2 ราย (ต.ม่วงยาย 1 ราย, ต.ปอ 1 ราย) 

         - อ. แม่สรวย 1 ราย (ต.เจดีย์หลวง 1 ราย)

         - อ.เทิง 1 ราย (ต.เวียง 1 ราย)

    @ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอยู่ระหว่างการกักตัว และเข้ากระบวนการรักษา +0 ราย


2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +160 ราย

    @ในจังหวัด +160 ราย

    @ต่างจังหวัด +0 ราย


3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +0 ราย


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**

1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,654 ราย ต่างจังหวัด 1,209 ราย รวม 3,863 ราย

2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 3,415 ราย ต่างจังหวัด 760 ราย รวม 4,175 ราย

3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 80 ราย


**การรักษา**

-รักษาหาย +27 ราย

-รักษาหาย สะสม 3,421 ราย

-กำลังรักษา 393 ราย


**เสียชีวิต**

-วันนี้ +0 ราย


ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตรวจ ATK (ผลเป็นบวก)

มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
Universal Prevention วิธีป้องตัวเองขั้นสูงสุด (แบบครอบจักรวาล) 
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 13 ต.ค. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 62 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5