เชียงรายจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด เตรียมจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนภาคเหนือ
11 ตุลาคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northen Trade Fair 2021) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) โครงการส่งเสรและพัฒฯาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด และคณะเซลล์แมนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Zoom meeting สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northern Border Trade Fair 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ซึ่งจัดให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าครั้งละ 50 บูท เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2564นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดประชุม Border & Coss Boder Trade Forum เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming โดยกำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เช่นเดียวกัน ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย
นายภาสเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล้ประเทศจีนที่สุด เพียงระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร จากชายแดนเชียงของถึงชายแดนสิบสองปันนา ผ่านแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ที่สำคัญ จึงถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นเสมือน "ประตูสู่อนาคต" หรือ Gate to the Future ที่เป็นอนาคตร่วมของประชาชนและเมืองต่างๆ ที่เรียงรายตามเส้นทางนี้อย่างแท้จริง"


ทั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและภาคเหนือ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีความตกลงตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ GMS, BIMSTEC, AEC, NSEC, CVEC, LIMEC ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ถือเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย