จ.เชียงราย กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
- ขอให้ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่อยู่ในขณะเป็นไข้ หวัด ไอ จาม

- สวมหน้ากากอนามัย

- ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์

- วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนรับบริการ

- เตรียมร่างกายของท่านให้พร้อมแล้วมาพบกันได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ค่ะ 


// สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย