12 ต.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +25 ราย) - ยืนยันสะสม 3,837 ราย
รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +25 ราย
   @ภายในจังหวัด +25 ราย 
     *ตรวจพบในพื้นที่*
  - อ.เมือง 9 ราย (ต.ริมกก 2 ราย ต.ท่าสาย 2 ราย, ต.นางแล 2 ราย ,ต.แม่กรณ์ 1 ราย, ต.บ้านดู่ 1 ราย, ต.รอบเวียง 1 ราย)  
  - อ.เชียงแสน  7 ราย (ต.เวียง 6 ราย , ต.โยนก 1 ราย)      
   -อ. แม่สาย 5 ราย (ต.แม่สาย 4 ราย , ต.เวียงพางคำ 1 ราย)
   -อ. เวียงแก่น 1 ราย (ต.ท่าข้าม 1 ราย) 
   -อ. แม่สรวย 1 ราย (ต.วาวี 1 ราย)
   - อ.แม่จัน  1 ราย(ต.ท่าข้าวเปลือก 1 ราย)
   - อ.ดอยหลวง 1 ราย (ต.หนองป่าก่อ 1 ราย)
    @ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอยู่ระหว่างการกักตัว และเข้ากระบวนการรักษา +0 ราย


2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +126 ราย
    @ในจังหวัด +126 ราย
    @ต่างจังหวัด +0 ราย


3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +0 ราย


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,628 ราย ต่างจังหวัด 1,209 ราย รวม 3,837 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 3,255 ราย ต่างจังหวัด 760 ราย รวม 4,015 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 80 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +23 ราย
-รักษาหาย สะสม 3,394 ราย
-กำลังรักษา 394 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย
-เสียชีวิตสะสม 49 ราย


ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตรวจ ATK ผลเป็นบวกสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5