ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนฯ มฟล.เชิญชวนเกษตรกรเชียงรายเข้าร่วมเรียนรู้ ชมการสาธิต และลงมือทำ "การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนเกษตรกรเชียงรายเข้าร่วมเรียนรู้ ชมการสาธิต และลงมือทำ 

"การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย"

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับชุดอุปกรณ์ ฟรี !!

อบรมเพียง 1 วัน (ระหว่างวันที่ 18 - 29 ต.ค. 2564 จะแจ้งวันที่จัดให้ทราบอีกครั้ง)


ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว (อาจารย์แนน)

โทร. 0856254242, 053916774

อีเมล์ nattakan@mfu.ac.th


// มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU