ผู้ว่าฯเชียงราย หารือผู้ประกอบการภาคเอกชน เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ Blue Zone รับนักท่องเที่ยว 1 ธันวาคมนี้

    7 ตุลาคม 64 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิง สมาพันธ์ SME ไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จำนวน 30 คน ร่วมหารือ ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันเคลื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปด้วยกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ Blue Zone รับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแผนที่จะเปิดพื้นที่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 64 นี้     นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย กล่าวกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มาร่วมหารือในวันนี้ว่า ตั้งแต่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และรู้สึกดีใจที่ได้พบกับตัวแทนผู้ประกอบการในครั้งนี้  โดยผู้ว่ารชการจังหวัดเชียงรายกล่าวเปรียบเปรยว่า การเดินทางมาทำงานที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลย นอกเหนือจากเรือ 1 ลำที่ชื่อเชียงราย และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่อยู่บนเรือลำนี้ช่วยกันแจว ช่วยกันพาย ช่วยกันขับเคลื่อน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ควบคุมให้เรือลำดังกล่าวเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกัน


     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่ออีกว่า การมาทำงานที่จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ไม่มีนโยบายเป็นการส่วนตัว แต่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลกำหนด และแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงขอความร่วมมือทุกทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นคืนมาโดยเร็ว และอยากเห็นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสามารถท่องเที่ยวได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี    ส่วนเรื่อเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้ 4 ประการ ประการแรก คือ การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้ทุกคนมีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต้องคิดและระลึกเสมอว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับมันให้ได้อย่างปลอดภัย เสมือนเป็นโรคประจำถิ่น และรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวในเร็วนี้  ประการที่สอง คือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะภัยหนาวที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก แต่ภาครัฐไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากติดระเบียบข้อกฎหมาย แต่ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จะบริหารจัดการโดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน ประการที่สาม คือ การลดการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน  ซึ่งจะต้องทำให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยใช้กลไกของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้ามาดูแลประชาชนให้มากที่สุด และประการที่สี่ คือ การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเชื่อได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากฝีมือของคน 100% ทั้งจากการหาของป่า และความต้องการพื้นที่ทำการเกษตร การบริหารเชื้อเพลิงจากการเกษตร และการนำคนที่หาของป่าเข้ามาเป็นทีมงานในการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในตอนท้ายอีกว่า จากที่รัฐบาลมีแนวทางที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะแบ่งเป็นแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงไป อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็จะไม่ยอมให้ตกขบวนนี้ จึงขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ต่างๆ ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่ Blue Zone เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายในประมาณวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ ด้วย


cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย