สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่แล้ว!!! เริ่ม 8 ตุลาคมนี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่แล้ว!!! 

โดยเริ่มรับคิวได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยจองคิว) 

ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้ว ในช่วงที่สำนักงานปิดการดำเนินการ สามารถเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ์คิวเดิมได้เลย 


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 053152076 ต่อ 111 

หรือสายด่วน 1584